CENTRUL MULTIFUNCŢIONAL ALTER EGO
Centrul Multifuncțional Alter Ego a luat ființă ca urmare a implementării Proiectului ”Centrul Multifuncțional Social Al Serviciului Public de Asistență Socială (S.P.A.S.) Satu Mare” finanțat de către: Uniunea Europeană, Guvernul României, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice; proiect în valoare de 2.912.244,74 lei și care este parte integrantă a Planului Integrat de Dezvoltare Urbană.

CENTRUL MULTIFUNCŢIONAL ALTER EGO este o structură fără personalitate juridică, aflată în subordinea  Direcției  de  Asistenţă Socială Satu Mare (D.A.S.) care furnizează servicii sociale cu scopul de  creştere a şanselor de integrare/reintegrare a copiilor şi  tinerilor în familie, la școală, în societate, orientare școlară;  a  adulţilor  cu  probleme  sociale  (familii dezorganizate,   şomeri,  a  persoanelor dependente  etc.);  a  persoanelor  vârstnice,  în  vederea  oferirii  unor  oportunităţi  reale  de  a-şi depăşi situaţia de risc, comportamentul adictiv şi de a se integra/reintegra în societatea din municipiul Satu Mare.

Cum a luat ființă:

Centrul Multifuncțional Alter Ego a luat ființă ca urmare a implementării Proiectului ”Centrul Multifuncțional Social Al Serviciului Public de Asistență Socială (S.P.A.S.) Satu Mare” finanțat de către: Uniunea Europeană, Guvernul României, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice; proiect în valoare de 2.912.244,74 lei și care este parte integrantă a Planului Integrat de Dezvoltare Urbană.
Misiunea centrului este: de a preveni abandonul familial, instituționalizarea și abandonul școlar al copiilor care provin din familii cu domiciliul pe raza municipiului Satu Mare și care se găsesc în situații de risc social, risc de separare de părinți, prin asigurarea pe timpul zilei a unor activități de îngrijire, educație, recreere, petrecerea timpului liber, socializare și consiliere psihologică pentru a dezvolta deprinderile de viață independentă a copilului, de a oferi sprijin și consiliere socială, pentru părinți sau reprezentanți legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

Beneficiarii: serviciile GRATUITE ale acestui centru se adresează tuturor copiilor din familiile care domiciliază sau au reședința pe raza municipiului Satu Mare, care cu următoarele caracteristici socio-economice: copii de vârstă școlară ( copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 8 ani) încadrați în învățământul de masă sau cu probleme de adaptare provenind din:
- familii monoparentale sau din familii cu ambii părinți cu o situație materială precară;
- familii beneficiare de servicii și beneficii sociale destinate prevenirii separării de familia lor;
- familii unde există risc de abandonare sau risc de ruptură a legăturii de familie;
- familii cu copiii reintegrați ca urmare a încetării unei măsuri de protecție socială;
- familii cu un nivel scăzut de educație, existând posibilitatea abandonului școlar al copilului;
- familii numeroase sau familii dezorganizate;
- familii în care unul sau ambii părinți sunt plecați la muncă în străinătate;
- familii în situații de risc social, aflate în evidența Compartimentului Protecția Copilului și a Persoanelor Vârstnice pe baza unor solicitări scrise;
- familii cu o situație materială precară, în care ambii părinți sau părintele unic întreținător de familie sunt angajați, iar copiii rămân nesupravegheați după finalizarea programului școlar;
- familii care nu dețin o locuință proprie, locuind cu chirie în diverse locuințe proprietate personală din municipiu sau într-o locuință socială;
- familii care dețin o locuință proprietate personală achiziționată ca urmare a accesării unor credite bancare;
- familii cu probleme medicale grave ale unor membri de familie, care afectează climatul familial.

Acte necesare pentru admiterea în centru sunt următoarele:

- acte de identitate(BI/CI) al copilului, al părinților sau reprezentaților legali (copie);
- certificat de naștere al copilului (copie);
- adeverință eliberată de unitatea școlară pe care o frecventează copilul;
- adeverință medicală de la medicul de familie care să certifice aptitudinea de a frecventa colectivitatea și eventualele afecțiuni contagioase, neuropsihice de care suferă copilul;
- adeverință de venit/cupon de pensie pentru părinți sau alți aparținători;
- copiile actelor de deces pentru părinți și alți membrii ai familiei, dacă este cazul;
- copia certificatului de căsătorie;
- copia sentinței de divorț, dacă este cazul;
- copia certificatului de încadrare în grad de handicap, în funcție de caz;
- cerere completată de părinte/reprezentant legal prin care se solicită admiterea copilului în centru.
 
Activități desfășurate:

- activități instructiv-educative(sprijin în recuperarea materiei, exersarea tehnicilor de învățare eficientă);
- activități de suport al sistemului familial ( întâlniri interactive, grupuri de sprijin)
- sensibilizarea familiei cu privire la drepturile și nevoile copilului;
- evaluarea periodică a situației sociale a familiei copilului;
- vizite tematice, participare la spectacole, excursii;
- sprijin la efectuarea temelor;
- marcarea evenimentelor importante (Sărbătorirea zilelor de naștere ale copiilor, Crăciun, Paști, 1 Iunie, Ziua Mamei, Ziua familiei etc.).
 
Servicii de consiliere psihologică:

- consilierea psihologică în urma divorțului părinților;
- consilierea psihologică ca urmare a decesului unui membru al familiei;
- consilierea psihologică în caz de eșec sau abandon școlar;
- consilierea psihologică în vederea învățării unor strategii de socializare, comunicare;
- autocunoaștere și dezvoltare personală;
- consiliere și suport emoțional de viață în urma unor crize existențiale de viață, aproblemelor specifice vârstei;
- consilierea psihologică a părinților în caz de divorț, deces a unui membru din familie;
- învățarea unor modalități de comunicare cu propriul copil.

Programul copiilor în centru:

a. pe perioada şcolii: zilnic, de luni până vineri, între orele 12:00 - 16:00;

b. pe perioada vacanţelor şcolare și a săptămânilor ”Școala altfel”: zilnic, de luni până vineri, între orele 10.00 - 14.00.
În zilele de sâmbătă, duminică și în zilele declarate libere, conform prevederilor legale, centrul este închis.
 
 

 
Politica de Cookie