×
Serviciile noastre
Înscrieri Centrul Social Prichindel

                                                          CENTRUL SOCIAL PRICHINDEL

 

Oferă servicii GRATUITE pentru copii ( 1 - 6 ani )
        
OFERIM:

 

•    Primirea şi găzduirea într-un mediu primitor, spațiu de joacă şi odihnă
•    Hrană diversificată caldă, 2 mese principale şi 2 gustări, gătite în bucătăria proprie 
•    Hainuţe pe perioada găzduirii
•    Pampers şi produse de igienă personală
•    Medicamente de urgenţă
•    Activități de învățare, de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă;
•    Activități recreative și de socializare
•    Consiliere psihologică în funcție de vârstă, nivelul de dezvoltare, nevoile și aptitudinile fiecăruia
•    Consiliere și sprijin părinților
•    Organizarea de evenimente (serbarea ocazională a zilei de naștere, Crăciun, Paște, 1 iunie, 8 martie, etc. );
•    activităţi de suport al sistemului familial (întâlniri periodice cu părinții, atât invidual, cât și în grup)
•    evaluarea periodică a situaţiei sociale a familiei copilului
•    sensibilizarea familiei cu privire la drepturile şi nevoile copilului

 

ACTE NECESARE pentru admiterea în centru:


 
- certificat de naștere copil/copii aflați în întreținere,
- acte de identitate parinți (BI/CI/CP)
- certificat de căsătorie
- adeverință de salariu părinte/părinți ( cuprinzând salariul net din luna anterioară, inclusiv valoarea tichetelor de masă unde este cazul )
 - adeverință de la DGFP – pentru persoanele care nu realizează venituri impozabile soț/soție
 - cupon șomaj,
 - cupon sau extras cont bancar 
 - adeverință de intrare în colectivitate de la medicul de familie ( format A4 ) + analize medicale

Coordonator centru  - Szilagyi Judit;    

Informații la telefon 0261/714197-interior 112  0773847189
                                                                         

 

Înscrierea copiilor la Centrul Social “Prichindel” se face pe tot parcursul anului
    

Centrul Social “Prichindel” are porțile deschise pentru înscrierea copiilor pe tot parcursul anului! Primăria Municipiului Satu Mare și Direcția de Asistență Socială Satu Mare, prin Centrul Social “Prichindel”, sunt partenerii părinților sătmăreni în educația celor mici. 


În cadrul centrului, copiii beneficiază zilnic și în mod gratuit de hrană, consiliere psihologică și de activități recreative specifice vârstei, structurate pentru o dezvoltare cât mai armonioasă!

 

Copiii beneficiază zilnic și în mod gratuit de hrană, consiliere psihologică și de activități recreative specifice vârstei

 

Centrul social este un serviciu pentru protecţia copilului care oferă îngrijire pe timpul zilei copiilor cu vârsta cuprinsă între 1 - 6 ani, asigurând menţinerea, refacerea, dezvoltarea capacităţilor copiilor şi părinţilor pentru depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea acestora de familia naturală. Centrul Social “Prichindel” îşi desfăşoară activitatea în municipiul Satu Mare pe strada Ilişeşti nr. 2 și are un număr de 40 de locuri sociale finanţate de la bugetul local. 

 

Activităţi de îngrijire, educaţie, recreere, socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă

 

Principalele obiective ale Centrului Social “Prichindel” sunt prevenirea abandonului, a instituţionalizării copiilor, precum şi stimularea parteneriatului cu părinţii şi menţinerea copiilor în familia naturală; asigurarea pentru copii pe timpul zilei a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere, socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă; asigurarea pentru părinți sau reprezentanţii legali care au în îngrijire copii de activităţi de sprijin, consiliere, educare;  asigurarea şi protejarea drepturilor copilului conform Convenţiei Natiunilor Unite; menţinerea în familie a copiilor şi acordarea de sprijin acestora, în acest fel oferind copilului posibilitatea creşterii şi dezvoltării în familie și, nu în ultimul rând, stimularea exercitării atribuţiilor parentale prin întărirea colaborării cu familia. 

 

Categorii de beneficiari

 

Sunt așteptați să se înscrie la Centrul Social “Prichindel” toți copiii aflați în situații de risc social, fie cu părinți plecați la muncă în străinătate, copii care provin din familii monoparentale sau cu mame minore. Beneficiarii centrului social sunt: copiii şi părinţii cărora li se acordă prestaţii şi servicii destinate prevenirii separării lor; copiii care au beneficiat de o măsură specială şi au fost reintegraţi în familie; copiii care beneficiază de o măsură de protecţie specială; părinţii ai căror copii beneficiază de o măsură de protecţie specială.
Toate informațiile referitoare la actele necesare înscrierii la Centrul Social Prichindel se pot obține la numărul de telefon 0261.714.195 – interior 110 sau 0748109853 – persoană de contact coordonator Popescu Monica. Dosarele de înscriere se depun la sediul centrului, Aleea Ilişeşti nr. 2.


 

 

Documente
INFORMĂRI / ȘTIRI
Suntem partenerii părinților în educația copiilor
Zilnic, la Centrul Social Prichindel copiii sunt implicați în activități de învățare, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, activități recreative și de socializare. Se asigură consiliere psihologică în funcție de vârstă, nivelul de dezvoltare, nevoile și aptitudinile fiecăruia, iar părinții copiilor înscriși beneficiază de consiliere și sprijin, activități de suport al familiei.
Zilnic, la Centrul Social Prichindel copiii sunt implicați în activități de învățare, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, activități recreative și de socializare.
Vă reamintim că înscrierea copiilor la Centrul Social “Prichindel” se face pe tot parcursul anului. Primăria Municipiului Satu Mare și Direcția de Asistență Socială Satu Mare, prin Centrul Social “Prichindel”, sunt partenerii părinților sătmăreni în educația celor mici!
Centrul Social Prichindel Satu Mare oferă o paletă variată de servicii gratuite pentru copiii cu vârsta între 1 și 4 ani.
Toate informațiile referitoare la actele necesare înscrierii la Centrul Social Prichindel se pot obține la numărul de telefon 0261.714.195 – interior 110 sau 0748109853 – persoană de contact coordonator Popescu Monica. Dosarele de înscriere se depun la sediul centrului, Aleea Ilişeşti nr. 2.
Politica de Cookie