Átmeneti védelem az ukrajnai menekülteknek — a Szatmárnémeti Szociális Igazgatóságon kell kérvényezni
A román állam humanitárius támogatása és segítségnyújtása különleges helyzetben lévő külföldi állampolgárok vagy hontalan személyek számára, akik az ukrajnai fegyveres konfliktus területéről érkeznek — Átalányösszeg a szállás- és étkezési költségek fedezésére — (2022/15-ös számú sürgősségi kormányrendelet)

Az ukrajnai fegyveres konfliktus területéről érkező, különleges helyzetű külföldi állampolgárok vagy hontalan személyek részére a román állam humanitárius támogatást és segítséget nyújt, erről a 2022/15-ös számú sürgősségi kormányrendelet és ennek kiegészítései rendelkeznek.

A. A Tanács (EU) 2022/382-es végrehajtási határozatának kedvezményezettjei, a  családok és egyedülálló személyek május 1-jétől egyetlen, legfeljebb 4 (négy) egymást követő hónapig tartó időszakra havi átalányösszegben részesülnek, amely egy, a szállásköltség fedezésére szolgáló összeg, amelyet differenciált összegben nyújtanak, havi 750 lej egy személynek, illetve havi 2000 lej a családoknak, ugyanakkor fejenként havi 600 lejt biztosítanak az étkezési költségek fedezésére.

A legfeljebb 4 egymást követő hónapban járó átmeneti támogatás igényléséhez a kérelmezőknek minden hónap első 5 munkanapján kérelmet kell benyújtaniuk a Szatmárnémeti Szociális Igazgatóság székhelyén, az Ilișești utca  4. szám alatt, a következő dokumentumok kíséretében:

— A Tanács (EU) 2022/382-es végrehajtási határozatának kedvezményezettjei számára a Bevándorlási Főfelügyelőség által minden családtag számára kiállított tartózkodási engedély másolata

— Románia területén lévő banknál nyitott bankszámla kivonata a kérelmező nevére

A kérelem benyújtásának fent jelzett határideje az átalányösszeg igénybevételére való jogosultság határideje.

A legfeljebb 4 egymást követő hónapban járó átmeneti támogatás folyosítása érdekében a következő 3 hónapban a kedvezményezetteknek az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:

— A kérelmezőket és családtagjaikat, akik megfelelnek a romániai munkavállalás feltételeinek, a megyei munkaközvetítő ügynökségek valamelyikében nyilvántartásba vették, vagy Romániában munkába álltak

— A kiskorú gyermekeket, akik megfelelnek az egyetem előtti oktatás feltételeinek, beíratták a romániai oktatási intézményekbe: bölcsődébe, óvodba,  iskolába, oktatási központba.

B. A 4 hónapos időszak letelte után a családok és az egyedülálló személyek 2023 végéig már csak a szállásköltségek fedezésére nyújtott támogatásban részesülnek.

A szállásköltség havi átalányösszegének igénybevétele érdekében a pályázók minden hónap első 5 munkanapján kérelmet nyújtanak be a Szatmárnémeti Szociális Igazgatóság székhelyén, az Ilișești utca 4. szám alatt, az igénylőknek az alábbi feltételeket is kell teljesíteniük:

— Azoknak a kérelmezőknek és családtagjaiknak, akik megfelelnek az alkalmazás feltételeinek, Románia területén munkába kell állniuk

— A kiskorú gyermekek, akik megfelelnek az egyetem előtti oktatás feltételeinek, legyenek beiratva a romániai oktatási intézményekbe: bölcsődébe, óvodba,  iskolába, oktatási központba.

C. Nem kell regisztrálniuk a megyei munkaerő-közvetítő irodák valamelyikében, illetve nem kötelezik Románia területén történő munkavégzésre  az alábbi kategóriákba tartozó személyeket, amennyiben a tényállást dokumentumokkal tudják igazolni:

— Romániában akkreditált felsőoktatási intézményben tanuló személyek

— fogyatékkal élő személyek, akik a fogyatékkal élő felnőttek értékelésével foglalkozó romániai bizottság által kiadott rokkantsági bizonylattal rendelkeznek

— a 65 év feletti személyek

— az a személy, aki 2 éven aluli, illetve fogyatékos gyermekek esetében 3 éves korú gyermeket nevel vagy gondoz.

A kérelmeket május 4-től kezdődően a család nagykorú képviselőjének, vagy adott esetben nagykorúnak egyedül kell benyújtania a Szatmárnémeti Szociális Igazgatóság székhelyén, az Ilișești utca 4. szám alatt, hétfőtől péntekig 9 és 15 óra között.

További információkkal a Szatmárnémeti Szociális Igazgatóság 0261-714195-ös és a 0261-714196-os telefonszámán szolgálnak.

Dokumentumok
Cookie