×
Parteneriate

Parteneriatele cu organizații nonguvernamentale, cu asociații și fundații sunt elemente deosebit de importante pentru întreaga viață a comunității. Parteneriatul înseamnă asumare, colaborare, înseamnă rezultate pe termen scurt, mediu și lung. 


 

ASOCIAȚIA STEA SATU MARE 

 

Serviciile sociale asigurate de asociație sunt:

 

"Centrul de zi Stea pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi" pentru prevenirea abandonului şi instituţionalizării copiilor care se află însituaţie de risc de separare de familia lor prin asigurarea pe timpul zilei, pe o perioadă determinată, a unor activităţi de îngrijire, educaţie nonformală și informală, recreere-socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii aflați în dificultate - 20beneficiari 

"Centrul de zi Stea pentru integrare/reintegrare socială" pentru a susține incluziunea socială a persoanelor marginalizate din Satu Mare prin asigurarea pe timpul zilei, pe o perioadă determinată, a unor activităţi de educaţie nonformală și informală, recreere-socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă și terapie ocupațională în vederea dezvoltării deprinderilor necesare pentru ca acestea să depășească situaţiile de dificultate cu care se confruntă - 22beneficiari 

“Grădina STEA” - programul de terapie prin horticultură constă în activități zilnice de grup și individuale, consiliere, activități practice de grădinărit, activități educative și recreative ce susțin tinerii aflați în dificultate să lucreze pe obiective individuale de dezvoltare personală. Ei învăță să cultive legume, să respecte un program și să fie mândri de roadele muncii lor. Programul de terapie prin horticultură este realizat cu sprijinul autorităților locale din Satu Mare care ne pun la dispoziție, gratuit pe 10 ani, terenul cu suprafață de 1439 mp pe care am înființat Grădina STEA - 22 beneficiari 

Program medico-social ca urmare a multiplelor probleme de sănătate identificate – echipa noastră consiliază și mediază accesul persoanelor marginalizate către serviciile medicale din comunitate, furnizează medicamente, produse contraceptive, vaccinuri, materialetehnico-sanitare pentru tratarea plăgilor și afecțiunilor cutanate apărute cu mare frecvență îndeosebi la beneficiarii fără adăpost. Un sprijin major ne este acordat de catre Dr. Micul prin asociația GIR 2003. Persoanele cu boli transmisibile sunt monitorizate și însoțite cu regularitate pentru tratament. Astfel, prevenim răspândirea unor boli la nivelulcomunității locale. În cadrul centrului de zi copiii și tinerii participă cu regularitate la programul de educație pentru sănătate. Aceștia își dezvoltă deprinderi de realizare şi menţinere a igienei corporale şi vestimentare, prevenire a bolilor (inclusiv cele cu transmitere sexuală), prevenire a sarcinilor nedorite, creascând gradul lor de conştientizare şi de informare corectă în domeniul sănătăţii - 214 beneficiari

 

 

SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ 

 

 

Serviciul de Ajutor Maltez este o asociaţie non-profit care derulează programe în beneficiul celor aflaţi în nevoie – vârstnici, bolnavi, persoane cu dizabilităti  și alte grupuri vulnerabile.

 

Centrul de servicii sociale primare „Sfântul Iosif” funcționează ca activitate principală a ONG-ului. Acest centru vine în sprijinul copiilor străzii și a celor proveniți din familii cu probleme sociale grave.

 

Se oferă asistență și sprijin în cadrul diverselor activități educative, de consiliere, de recreere, de dezvoltare a creativităţii, de igienă, inclusiv distribuire de hrană  și activități spirituale. ONG-ul are anual 390 de beneficiari.

 

Asociaţia Organizaţia Caritas a Diecezei Satu Mare

Asociația Organizaţia Caritas a Diecezei Satu Mare este un ONG înființat în data de 27 iunie 1990 care îşi desfăşoară activitatea pe raza județelor Satu Mare şi Maramureş. Pe baza Hotărârii de Guvern Nr. 795/2004 Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare devine organizație de utilitate publică. 
Organizația este înscrisă în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale pe baza Deciziei Nr. 52634/08.04.2019. 

 

Misiunea organizaţiei este sprijinirea persoanelor aflate în nevoie, în spirit creştin, fără deosebire de naţionalitate, religie, rasă, sex sau convingeri politice, având în vedere principiile creştine catolice. Misiunea noastră derivă din misiunea Bisericii Romano-Catolice bazându-se pe doctrina socială a acesteia. Valorile în care credem și pe care le promovăm sunt iubirea, demnitatea umană, responsabilitatea, solidaritatea și egalitatea. 

 

Scopul organizaţiei este îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor nevoiașe și expuse la situații de risc. În vederea realizării acestui scop elaborăm și implementăm servicii și programe sociale eficiente, flexibile. Munca noastră se bazează pe angajați și voluntari motivați, responsabili și pe parteneri locali, naționali și internaționali.

 

Având peste 200 de angajați, Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare este una dintre cele mai mari organizații Caritas din țară și unul din cele mai mari ONG-uri din regiunea de Nord-Vest.

 

Organizația Caritas furnizează următoarele tipuri de servicii sociale: 

servicii sociale destinate copiilor și tinerilor
servicii sociale destinate persoanelor cu dizabilități
servicii sociale destinate persoanelor în vârstă
servicii de îngrijire la domiciliu 
servicii sociale de suport și intervenție

 

Obiectivele Organizaţiei Caritas a Diecezei Satu Mare sunt:

 

îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor şi tinerilor şi capacitarea acestora pentru o viaţă adultă responsabilă şi autonomă
dezvoltarea capacităţii persoanelor cu dizabilităţi de a-şi valorifica potenţialul propriu

 

evitarea instituţionalizării vârstnicilor respectiv susţinerea familiilor acestora în îndeplinirea propriilor responsabilităţi
ameliorarea temporară a situaţiilor de sărăcie extremă şi sprijin în dobândirea abilităţilor sociale pentru a putea atinge un nivel de trai decent

 

întărirea solidarităţii sociale faţă de grupurile defavorizate

Unități de asistență socială ale Organizației Caritas

 

În prezent, sub egida organizației funcționează 20 de servicii sociale licențiate.

 

În 2020, Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare a avut 2.194 de beneficiari:

556 copii și tineri proveniți din medii defavorizate
278 de persoane cu dizabilități
808 vârstnici
552 persoane care au beneficiat de programe de sprijin și intervenție socială.

În cursul anului trecut, organizația a distribuit pachete de ajutor cu alimente neperisabile, produse de igienă și îmbrăcăminte pentru mii de semeni aflați în nevoie, numărul real al beneficiarilor fiind astfel mult mai mare.

 
Politica de Cookie