Persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social au curățat și igienizat spații din zona Podului Decebal
Conform Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2023 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, locaţiile de desfăşurare a activităţilor se stabilesc de către Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare şi Poliţia Locală Satu Mare

În conformitate cu Planul anual de acțiuni și de lucrări de interes local, sub coordonarea Direcției de Asistență Socială Satu Mare și a Poliției Locale, persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social au întreprins zilele trecute o serie de acțiuni de curățenie și igienizare în municipiu. 

Beneficiarii de venit minim garantat au fost implicați în curățarea trotuarelor de zăpadă în diminețile în care a nins pe strada Ilișești în fața Centrului Social Prichindel. Totodată, cele 14 persoane apte de muncă și care beneficiază de ajutor social au curățat și igienizat spațiul din zona Podului Decebal. 
    

Conform Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2023 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, locaţiile de desfăşurare a activităţilor se stabilesc de către Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare şi Poliţia Locală Satu Mare, în funcție de numărul de persoane comunicat de către Direcția de Asistenţă Socială Satu Mare. Programul de desfăşurare al activităţilor se stabileşte pentru zilele de luni, marţi, miercuri şi joi ale săptămânii. 


Printre activitățile cuprinse în Planul de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2023 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social se numără: salubrizarea zonelor municipiului unde se constată locuri de depozitare a deşeurilor menajere clandestine; curățarea şi igienizarea curților centrelor din subordinea Direcției de Asistență Socială Satu Mare; curățarea şi igienizarea bazelor sportive aflate în proprietatea Municipiului Satu Mare; decolmatarea şanțurilor şi rigolelor din domeniul public şi privat al municipiului; curăţarea trotuarelor şi aleilor pietonale în locaţiile din municipiu unde există imobile nelocuite, iar aceste străzi nu sunt incluse în programul de salubrizare și alte acţiuni sau lucrări de interes local aprobate de primar, prestate în cadrul instituţiilor sau serviciilor publice.

 

Periodic, beneficiarii de ajutor social prestează activități de curățare a locațiilor de pe domeniul public unde sunt amplasate illegal anunțuri/afișe care promovează diverse evenimente, iar în perioada martie – octombrie sunt antrenați în acțiuni de curățare a deşeurilor menajere şi resturi de vegetație a zonelor aferente celor două diguri ale râului Someş și a altor zone verzi din municipiu. 
 

 
Politica de Cookie