Ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie

În vederea solicitării ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie, acordate în baza Legii nr.226/2021, persoanele singure cu venituri nete lunare de până în 2.053 lei , precum și familiile cu venituri nete lunare pe membru de până la 1.386 lei, realizate în luna anterioară depunerii cererii, se pot prezenta la sediul Direcției de Asistență Socială Satu Mare , str.Ilișești nr.4, începând cu data de 17.10.2022 și până la data de 31.10.2022, în zilele de luni până joi, între orele 08.30-14.00 în vederea depunerii de către reprezentantul familiei sau după caz de către persoana singură a cererii și a declarației pe propria răspundere care vor fi însoțite de copii ale documentelor de identitate ale mebrilor familiei,documente privind veniturile acestora și sistemul de încălzire utilizat .

Începând cu data de 03.10.2022, cererea și declarația pe propria răspundere, condițiile de acordare, actele necesare, lista bunurilor care conduc la excluderea acordării ajutorului, cuantumurile ajutorului pentru încalzire și a suplimentului pentru energie, se pot obține de la sediul instituției , str.Ilișești nr.4 , de pe pagina de internet www.dassatumare.ro și le regăsiți și atașate prezentului anunț.

Informații suplimentare – Birou Beneficii Sociale,  telefon 0261-714195, 0261-714196

Documente
Politica de Cookie