×
Serviciile noastre
Beneficii persoane cu dizabilități

Compartimentul de Evidență și Plăți Indemnizații Lunare 

 

Compartimentul are ca activități principale  consilierea, verificarea, preluarea și gestionarea dosarelor persoanelor cu handicap care au optat pentru indemnizație și efectuează totdată  plata acestora în contul persoanelor cu dizabilități.
    

Persoanele care în urma evaluării Comisiei de încadrare în grad de handicap au obținut Certificatul de încadrare în gradul handicap ,,grav cu asistent personal’’ pot beneficia de indemnizație lunară, în conformitate cu prevederile Legii 448/2006.
   

De indemnizația lunară pot beneficia doar persoanele cu domiciliul sau reședința în municipiul Satu Mare.

 

Indemnizația prevăzută la art. 43 alin.(3) din Legea 448/2006 se acordă începând cu luna următoare depunerii  cererii și încetează cu luna următoare în care persoanele cu handicap nu mai îndeplinesc condițiile care au dus la stabilirea dreptului.

 

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA INDEMNIZAȚIEI 
PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV CU ASISTENT PERSONAL

 

1. Acte identitate persoană cu handicap: Carte de identitate/ Buletin de identitate/ Certificat de naștere pentru copii – copie xerox.

2.  Acte identitate aparținători /reprezentant legal (pentru tutore sau curator se solicită și documentul de numire în această calitate).

3.  Certificat de încadrare în grad de handicap grav - copie xerox.

4. Acordul obținut de la D.G.A.S.P.C, privind opțiunea în vederea acordării indemnizației lunare.

5. Adeverință de la bancă cu numărul contului (cod IBAN).
Contul trebuie să fie deschis pe numele bolnavului / reprezentantului legal, la una din băncile: Transilvania, BRD, BCR, ING, Raiffeisen, Unicredit Țiriac, Garanti Bank, Alpfa Bank.

6. Cerere de acordare a indemnizației – formular tipizat D.A.S.

7.  Declarația pe propie răspundere a aparținătorului/reprezentantului legal - formular tipizat D.A.S.

 

Cetățenii se pot adresa Direcției de Asistență Socială, Compartiment de Evidență și Plată Indemnizații Lunare, Tel. 0261-714195 , Interior : 116.
 

 

În conformitate cu prevederile art.38 din Decretul nr.195/16.03.2020,privind instituirea stării de urgență, în contextul limitării răspândirii și prevenirii situațiilor de risc ce pot afecta siguranța și sănătatea cetățenilor, Cererea de acordare a indemnizației și Declarația pe propie răspundere a aparținătorului/reprezentantului legal, însoțite de actele necesare se pot transmite la adresa de e-mail:[email protected], sau prin fax 0261-714196

 

Documentele  necesare pentru  angajare ca asistent  personal al persoanei cu handicap grav, sunt:

 

1.    Cerere de angajare;

2.    Copie după actul de identitate al persoanei care solicită angajarea,(2 copii);

3.    Copie după actele de studii şi după actele de stare civilă;

4.    Carnetul de muncă- dacă solicitantul nu a mai lucrat va da o declaraţie pe proprie răspundere în care se va specifica această situaţie. Adeverinţă care să ateste vechimea în muncă începând cu data de 01.01.2011;

5.    Curiculum vitae;

6.    Cazier judiciar şi certificat de integritate comportamentală;

7.    Actul de examinare medicală emis de o instituţie medicală competentă potrivit legii
(medic de familie, aviz psihologic);

8.    Certificatul de încadrare în categoria de persoane cu handicap grav,care necesită asistent personal, în original şi două copii xerox;

9.    Copie după buletinul de identitate al persoanei cu handicap grav, sau certificatul de naştere în cazul în care minorul nu a înplinit vîrsta de 14 ani (2 copii);

10.    Acordul scris al unui membru de familie ;

11.    Decizia de pensionare ;

12.    Cont deschis la una din următoarele bănci: UniCredit Ţireac, Transilvania, Raiffaisen , BCR, BRD, pe numele asistentului personal,(2 copii).

 

Telefon: 0261-714195, int. 116 sau int.126

Documente
INFORMĂRI / ȘTIRI
Cursuri de instruire pentru asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav.
Politica de Cookie