×
Tevékenységek és projektek
Közösen a szatmárzsadányiakkal a helyi oktatásért és egészségügyért
proiect-impreuna/photo-2023-02-20-10-31-40.jpg

banner sus

În perioada 01.11.2022 – 31.10.2023 Asociația Stea, în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială Satu Mare derulează proiectul cu titlul ”ÎMPREUNĂ – mobilizare locală pentru educație și sănătate în Sătmărel”.

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 49792 € oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare locală administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de operator de program.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea condițiilor de educație și sănătate, combaterea oricărei forme de discriminare pentru 120 de persoane din cartierul urban dezavantajat Sătmărel al municipiului Satu Mare, o comunitate cu o populație de 30,39% romi. Comunitatea se confruntă cu probleme socio-economice grave (condiții proaste de locuire, lipsa surselor de venit stabile, lipsa locurilor de muncă, nivel scăzut de educație a adulților, abandon școlar ridicat, etc.) care au condus la marginalizare și excluziune socială. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
Sprijinirea a 40 de copii școlari din comunitatea defavorizată Sătmărel în vederea prevenirii abandonului școlar și crearea unui stil de viață sănătos; 
Îmbunătățirea capacității a 50 de familii în vederea susținerii incluziunii sociale și reușitei școlare a copiilor lor. 

Grupul țintă al proiectului este format din 120 de persoane de etnie romă: 70 de copii (6-16 ani) și 50 părinți. 

Cele mai importante activități cu grupurile țintă principale ale proiectului includ: activități remediale și de literație (20 de copii beneficiari), activități de educație non-formală prin permacultură (20 de copii beneficiari, alții decât cei menționați anterior), workshop-uri săptămânale pentru părinți (20 de beneficiari) și ateliere de educație pentru sănătate, de care vor beneficia 20 de adulți și 20 de copii. Totodată, prin intermediul proiectului vor fi distribuite 70 de pachete de stimulare a participării școlare, iar 30 de familii vor beneficia de activități de informare în domeniul educației parentale, prin intermediul vizitelor pe teren.

Lucrând împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

Pentru informații oficiale despre Granturile SEE sau Norvegiene, accesați  www.eeagrants.org. și www.frds.ro. 

banner jos

 
Cookie