×
Tevékenységek és projektek
Támogatás ukrajnai menekülteknek


Acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina 
- Sumă forfetară pentru acoperirea cheltuielilor de cazare și hrană -
(O.U.G nr.15/2022)


În concordanță cu prevederile O.U.G nr.15/2022, privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare, 
     
A.    Familiile și persoanele singure, beneficiare ale Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului, beneficiază începând cu data de 01 mai 2023 pentru o singură perioadă de maximum 4 (patru) luni consecutive de o sumă forfetară lunară care se compune, dintr-o sumă pentru acoperirea cheltuielilor de cazare care se acordă în cuantum diferențiat, respectiv de 750 lei/lună pentru persoana singură și 2.000 lei/lună pentru o familie, precum și dintr-o sumă pentru acoperirea cheltuielilor de hrană în cuantum de 600 lei/lună pentru fiecare persoană. 


Pentru a putea beneficia, în prima lună din cele maxim 4 luni consecutive, de suma forfetară arătată mai sus, solicitanții vor depune în primele 5 zile lucrătoare ale fiecărei luni o cerere la sediul Direcției de Asistență Socială Satu Mare, str.Ilișești nr.4, însoțită de următoarele documente :


-    Copia permisului de ședere pentru beneficiarii Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări pentru fiecare membru al familiei
-    Extras de cont bancar deschis la o societate bancară de pe teritoriul României, pe numele solicitantului
 Termenul de depunere a cererii arătat mai sus reprezintă termen de decădere din dreptul de a beneficia de suma forfetară. 
 

Pentru a beneficia pentru următoarele 3 luni, din cele maximum 4 luni consecutive, beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

-    Solicitantul și membrii familiei acestuia care îndeplinesc condițiile pentru a fi încadrați în muncă pe teritoriul României, să fie înregistrați la una dintre agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă sau să fie încadrați în muncă pe teritoriul României
-    Să aibe înscriși copiii minori, care îndeplinesc condițiile pentru a frecventa o formă de învățământ preuniversitar, în grupe,clase, formațiuni de studiu din unitățile de învățământ preuniversitar : antepreșcolar, preșcolar, elevi, audienți, huburi, centre educaționale.

B.    După împlinirea perioadei de 4 luni, familiile și persoanele singure beneficiază de suma forfetară lunară până la finalul anului 2023, doar pentru acoperirea cheltuielilor de cazare. 


Pentru putea beneficia de suma forfetară lunară pentru acoperirea cheltuielilor de cazare solicitanții vor depune în primele 5 zile lucrătoare a fiecărei luni o cerere la sediul Direcției de Asistență Socială Satu Mare, str.Ilișești nr.4, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:


-    Solicitantul și membrii familiei acestuia care îndeplinesc condițiile pentru a fi încadrați în muncă,  să fie încadrați în muncă pe teritoriul României
-    Să aibe înscriși copiii minori, care îndeplinesc condițiile pentru a frecventa o formă de învățământ preuniversitar, în grupe,clase, formațiuni de studiu din unitățile de învățământ preuniversitar : antepreșcolar, preșcolar, elevi, audienți, huburi, centre educaționale.

C.    Condiția privind înregistrarea la una dintre agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă precum și condiția de a fi încadrat în muncă pe teritoriul României nu se aplică în cazul următoarele categorii de persoane, numai dacă prezintă documente care să facă dovada situației de fapt:
-    persoanele care urmează o formă de învățământ superior acreditată la zi în România
-    persoanele cu dizabilități care prezintă certificate de încadrare în grad de handicap eliberate de Comisia de evaluarea a persoanelor adulte cu handicap din România
-    persoanele cu vârsta peste 65 de ani
-    persoana care în creștere sau îngrijire un copil în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap 

Cererile se depun începând cu data de 04 mai 2023 de un reprezentant major al familiei sau după caz de persona singură majoră, la sediul  Direcției de Asistență Socială Satu Mare, str. Ilișești nr. 4, după următorul program, în zilele de luni până vineri, între orele 09-15. 

Informații suplimentare se pot obține la telefoanele 0261-714195, 0261-714196
Direcția de Asistență Socială Satu Mare
 

Galéria
Dokumentumok
Cookie