×
Tevékenységek és projektek
Szociális szolgáltatás a legkisebbeknek - Prichindel Szociális Központ

Prichindel Szociális Központ

A szociális központ a 0–3 év közötti gyermekek nappali felügyeletét biztosítja, az ingyenes szolgáltatás  révén támogatva a nehéz helyzetben lévő  szülőket, hogy túl tudjanak lépni a megpróbáltatásokon, elkerülve annak kockázatát, hogy gyermekük a természetes családjuktól elszakítva nőjön fel.

A Prichindel Szociális Központ Szatmárnémetiben, az Ilişeşti utca 3. szám alatt található, és 40 szociális férőhellyel rendelkezik, amelyeket a helyi költségvetésből finanszíroznak.

 Célkitűzések:

 

• A gyermekek elhagyásának és intézményi elhelyezésének megelőzése,  a szülőkkel való partnerség ösztönzése és a gyermekeknek a természetes családjukban való megtartása;

• A gyermekek nappali ellátása, nevelése, szabadidős tevékenységek szervezése, önálló életvezetési készségeik fejlesztése;

• A szülők vagy törvényes gyámok számára a gyermekeket támogató, tanácsadó és nevelő tevékenyésgek biztosítása és védelme az ENSZ-egyezménnyel összhangban;

• A gyermekek családban tartása és támogatása, ezáltal  biztosítva számukra lehetőséget a családban való növekedésre és fejlődésre;

• A szülői kötelességek gyakorlásának ösztönzése a családdal való együttműködés erősítésével.

 

Alapelvek :

• a gyermekek jogainak tiszteletben tartása és védelme;

• esélyegyenlőség és diszkrimináció.mentesség;

• segítségnyújtás a gyermekeknek jogaik érvényesítésében és gyakorlásában;

• a gyermek méltóságának tiszteletben tartása;

• a gyermek véleményének meghallgatása és figyelembe vétele, figyelembe véve életkorát, érettségi fokát;

• a gyermek személyre szabott ellátásának biztosítása;

• a gyermekbántalmazás és -kizsákmányolás elleni védelem biztosítása;

• professzionális beavatkozás biztosítása multidiszciplináris csapatokon keresztül;

• a titoktartás és a szakmai etika biztosítása;

• a szülők felelőssége jogaik és kötelezettségeik gyakorlásában;

• a szülők felelőssége a gyermeki jogok tiszteletben tartása és garantálása tekintetében

A szociális kközpont kedvezményezettjei

• azok a családok, akik szociális szolgáltatásokban részesülnek, hogy ily módon megelőzzék a gyerek kiemelését a természetes családjából;

• azok a gyerekek, akik speciális intézkedések folytán kerültek vissza a családjukba

• azok a gyermekek, akik különleges védelmi intézkedésben részesülnek;

• azok a szülők, akiknek gyermekei különleges védelmi intézkedésben részesülnek.

 

A központban a gyerekek naponta ingyenes ellátásra jogosultak, de harmonikus fejlődésüket az életkoruknak megfelelő pszichológiai tanácsadás és szabadidős tevékenység is segíti.

 

 

 
TÁJÉKOZTATÁS / HÍREK
Partnerek vagyunk a szatmárnémeti gyermekek nevelésében
Cookie