Negyven ukrán család és harminc egyedülálló személy igényelt átmeneti védelmet Szatmárnémetiben
A 2022/15-ös számú sürgősségi kormányrendelet értelmében a román állam humanitárius támogatást és segítséget nyújt a különleges helyzetben lévő külföldi állampolgárok vagy hontalan személyek számára, akik az ukrajnai fegyveres konfliktus területéről érkeznek.

A 2022/15-ös számú sürgősségi kormányrendelet értelmében a román állam humanitárius támogatást és segítséget nyújt a különleges helyzetben lévő külföldi állampolgárok vagy hontalan személyek számára, akik az ukrajnai fegyveres konfliktus területéről érkeznek. A szállás- és étkezési költségek fedezésére megítélt átalányösszeget a Tanács (EU) 2022/382-es végrehajtási határozatának kedvezményezettjei május 2. és 8. között igényelhették a Szatmárnémeti Szociális Igazgatóság székhelyén.

Az említett időszak alatt 40 család és 30 egyedülálló személy, összesen 138-an igényelték az átmeneti védelem keretében megítélt támogatást.

Mint ismeretes, a támogatást havonta kell kérvényezni, minden hónap első öt munkanapján lehet leadni az igényléseket.   

Háttér

A. A Tanács (EU) 2022/382-es végrehajtási határozatának kedvezményezettjei, a  családok és egyedülálló személyek május 1-jétől egyetlen, legfeljebb 4 (négy) egymást követő hónapig tartó időszakra havi átalányösszegben részesülnek, amely egy, a szállásköltség fedezésére szolgáló összeg, amelyet differenciált összegben nyújtanak, havi 750 lej egy személynek, illetve havi 2000 lej a családoknak, ugyanakor fejenként havi  600 lej az étkezési költségek fedezésére.

A legfeljebb 4 egymást követő hónapban járó átmeneti támogatás igényléséhez a kérelmezőknek minden hónap első 5 munkanapján kérelmet kell benyújtaniuk a Szatmárnémeti Szociális Igazgatóság székhelyén, az Ilișești utca  4. Szám alattt, a következő dokumentumok kíséretében:

— A Tanács (EU) 2022/382-es végrehajtási határozatának kedvezményezettjei számára a Bevándorlási Főfelügyelőség által minden családtag számára kiállított tartózkodási engedély másolata

— Románia területén lévő banknál nyitott bankszámla kivonata a kérelmező nevére

A kérelem benyújtásának fent jelzett határideje az átalányösszeg igénybevételére való jogosultság határideje.

A legfeljebb 4 egymást követő hónapban járó átmeneti támogatás folyosítása érdekében a következő 3 hónapban a kedvezményezetteknek az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:

— A kérelmezőket és családtagjaikat, akik megfelelnek a romániai munkavállalás feltételeinek, a megyei munkaközvetítő ügynökségek valamelyikében nyilvántartásba vették, vagy Romániában munkába álltak

— A kiskorú gyermekeket, akik megfelelnek az egyetem előtti oktatás feltételeinek, beíratták a romániai oktatási intézményekbe: bölcsődébe, óvodba,  iskolába, oktatási központba.

B. A 4 hónapos időszak letelte után a családok és az egyedülálló személyek 2023 végéig már csak a szállásköltségek fedezésére nyújtott támogatásban részesülnek.

A szállásköltség havi átalányösszegének igénybevétele érdekében a pályázók minden hónap első 5 munkanapján kérelmet nyújtanak be a Szatmárnémeti Szociális Igazgatóság székhelyén, az Ilișești utca 4. szám alatt, az igénylőknek az alábbi feltételeket is kell teljesíteniük:

— Azok a kérelmezők és családtagjaik, akik megfelelnek az alkalmazás feltételeinek, Románia területén alkalmazásban álljanak

— A kiskorú gyermekek, akik megfelelnek az egyetem előtti oktatás feltételeinek, legyenek beiratva a romániai oktatási intézményekbe: bölcsődébe, óvodba,  iskolába, oktatási központba.

C. Nem kell regisztrálniuk a megyei munkaerő-közvetítő irodák valamelyikében, illetve nem kötelezik Románia területén történő munkavégzésre  az alábbi kategóriákba tartozó személyeket, amennyiben a tényállást dokumentumokkal tudják igazolni:

— Romániában  akkreditált felsőoktatási intézményben tanuló személyek

— fogyatékkal élő személyek, akik  a fogyatékkal élő felnőttek értékelésével foglalkozó romániai bizottság által kiadott rokkantsági bizonylattal rendelkeznek

— a 65 év feletti személyek

— az a személy, aki 2 éven aluli, illetve fogyatékos gyermekek esetében 3 éves korú gyermeket nevel vagy gondoz.

A kérelmeket a család nagykorú képviselőjének, vagy adott esetben nagykorúnak egyedül kell benyújtania a Szatmárnémeti Szociális Igazgatóság székhelyén, az Ilișești utca 4. szám alatt, hétfőtől péntekig 9 és 15 óra között.

További információkkal a Szatmárnémeti Szociális Igazgatóság 0261-714195-ös és a 0261-714196-os telefonszámán szolgálnak.

 

Dokumentumok
Cookie