Specialiști ai DAS Satu Mare participă la un curs organizat sub egida Programului ROMACT
Timp de trei zile, ROMACT propune un schimb de experiență între localitățile reprezentate la cursul de manager de proiect.

În perioada 25-27 noiembrie 2022, la Oradea are loc cursul de manager de proiect derulat în cadrul Programului ROMACT. Specialiști din cadrul Direcției de Asistență Socială Satu Mare, alături de specialiști din Tășnad, Ineu, Reșița, s-au întâlnit sub egida Programului ROMACT pentru dezvoltarea capacității scrierii proiectelor și implementării lor. 

 

Formatori cu experiență vastă în domeniu deschid orizonturi de la idee la proiect, explică în ce constă managementul ciclului de viață al proiectului, Analiza SWOT, care sunt direcțiile de dezvoltare la nivelul comunității. Sunt explicate problemele - identificare și analiză, sunt analizate obiectivele, resursele-tipuri și estimare, bugetul proiectului, achizițiile, riscurile, evaluarea și monitorizarea, sustenabilitatea și identificarea surselor de finanțare. 

 

Alte subiecte abordate vizează dezvoltarea durabilă și egalitatea de șanse, elementele de multiculturalitate.

 

Timp de trei zile, ROMACT propune un schimb de experiență între localitățile reprezentate la cursul de manager de proiect. 

 

Programul ROMACT este o inițiativă comună a Comisiei Europene și a Consiliului Europei menită să ajute autoritățile locale să coopereze cu comunitățile de romi în vederea dezvoltării de politici și servicii publice pentru toată populația, inclusiv populația de etnie romă.

 
Politica de Cookie