Sprijin material acordat sub formă de tichete sociale pe suport electronic
 Informații suplimentare se pot obține la Biroul Beneficii Sociale,  telefon 0261-714195, 0261-714196

În vederea obținerii sprijinului material acordat sub formă de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde al cărui cuantum este de 250 lei și care se acordă o dată la două luni până la data de 31.12.2022, conform O.U.G nr.63/2022, familiile cu cel puțin doi copii în întreținere care nu beneficiază de alocație pentru susținerea familiei și ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei, precum și familiile monoparentale indiferent de numărul de copii în întreținere care nu beneficiază de alocație pentru susținerea familiei și ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei se pot prezenta la sediul Direcției de Asistență Socială Satu Mare, str. Ilișești nr. 4, între orele 08-14, în vederea depunerii de către reprezentantul familiei a cererii și a declarației pe propria răspundere care vor fi însoțite de copii ale documentelor de identitate ale membrilor familiei, documente privind starea civilă (certificat de casătorie, certificat de deces, sentință de divorț) după caz, precum și documente privind veniturile nete realizate în ultima lună.


Cererea și declarația pe propria răspundere se pot obține de la sediul instituției, str. Ilișești nr. 4, sau de pe pagina www.dassatumare.ro.


Informații suplimentare – Birou Beneficii Sociale,  telefon 0261-714195, 0261-714196
 

Documente
Politica de Cookie