La Centrul Social “Prichindel” se fac înscrieri pe tot parcursul anului
Sunt așteptați să se înscrie la Centrul Social “Prichindel” toți copiii aflați în situații de risc social, fie cu părinți plecați la muncă în străinătate, copii care provin din familii monoparentale sau cu mame minore. Beneficiarii centrului social sunt: copiii şi părinţii cărora li se acordă prestaţii şi servicii destinate prevenirii separării lor; copiii care au beneficiat de o măsură specială şi au fost reintegraţi în familie; copiii care beneficiază de o măsură de protecţie specială; părinţii ai căror copii beneficiază de o măsură de protecţie specială.

Pe tot parcursul anului, la Centrul Social “Prichindel” din municipiul Satu Mare, instituție din subordinea Direcției de Asistență Socială, părinții își pot înscrie copiii. Centrul social este un serviciu pentru protecţia copilului care oferă îngrijire pe timpul zilei copiilor cu vârsta cuprinsă între 1 și 4 ani, asigurând menţinerea, refacerea, dezvoltarea capacităţilor copiilor şi părinţilor pentru depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea acestora de familia naturală. 

 


Centrul Social “Prichindel” îşi desfăşoară activitatea în municipiul Satu Mare pe strada Ilişeşti nr. 2 și are un număr de 40 de locuri sociale finanţate de la bugetul local. 

 


 În cadrul centrului, copiii beneficiază zilnic, în mod gratuit, de hrană, consiliere psihologică și de activități recreative specifice vârstei, structurate pentru o dezvoltare cât mai armonioasă. Pentru a veni în sprijinul celor ce au nevoie de serviciile centrului, “Prichindel” are porțile deschise pentru înscrierea copiilor pe tot parcursul anului, Primăria Municipiului Satu Mare și Direcția de Asistență Socială fiind partenerii părinților sătmăreni în educația celor mici. 

 

Principalele obiective ale Centrului Social “Prichindel” sunt prevenirea abandonului, a instituţionalizării copiilor, precum şi stimularea parteneriatului cu părinţii şi menţinerea copiilor în familia naturală; asigurarea pentru copii pe timpul zilei a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere, socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă; asigurarea pentru părinți sau reprezentanţii legali care au în îngrijire copii de activităţi de sprijin, consiliere, educare; asigurarea şi protejarea drepturilor copilului conform Convenţiei Natiunilor Unite; menţinerea în familie a copiilor şi acordarea de sprijin acestora, în acest fel oferind copilului posibilitatea creşterii şi dezvoltării în familie și, nu în ultimul rând, stimularea exercitării atribuţiilor parentale prin întărirea colaborării cu familia. 

 


Categorii de beneficiari
 

 

Sunt așteptați să se înscrie la Centrul Social “Prichindel” toți copiii aflați în situații de risc social, fie cu părinți plecați la muncă în străinătate, copii care provin din familii monoparentale sau cu mame minore. Beneficiarii centrului social sunt: copiii şi părinţii cărora li se acordă prestaţii şi servicii destinate prevenirii separării lor; copiii care au beneficiat de o măsură specială şi au fost reintegraţi în familie; copiii care beneficiază de o măsură de protecţie specială; părinţii ai căror copii beneficiază de o măsură de protecţie specială.
 
 

Informații referitoare la actele necesare înscrierii la Centrul Social Prichindel se pot obține la numărul de telefon 0261.714.195 – interior 110 sau 0748109853 – persoană de contact consilier Reka Molnar. Dosarele de înscriere se depun la sediul centrului, Satu Mare, Aleea Ilişeşti nr. 2.

 
Politica de Cookie