×
Activitate și proiecte
SERVICII PENTRU CEI MICI - CENTRUL SOCIAL PRICHINDEL

CENTRUL SOCIAL „PRICHINDEL” 

 

Centrul social este un serviciu pentru protecţia copilului care oferă îngrijire pe timpul zilei copiilor cu vârsta cuprinsă între 1 - 6 ani, asigurând menţinerea, refacerea, dezvoltarea capacităţilor copiilor şi părinţilor pentru depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea acestora de familia naturală. Poate avea un caracter specializat în funcţie de nevoile şi caracteristicile copiilor şi ale părinţilor.

 

Centrul social îşi desfăşoară activitatea în localitatea Satu Mare strada Ilişeşti nr.3 având un număr de 40 de locuri sociale finanţate de la bugetul local. 

Obiective: 

 


• Prevenirea abandonului, instituţionalizării copiilor, precum şi stimularea parteneriatului cu părinţii şi menţinerea acestora în familia naturală;
 • Asigurarea pentru copii pe timpul zilei a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreeresocializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă;
 • Asigurarea pentru părinti sau reprezentanţii legali care au în îngrijire copii, activităţi de sprijin, consiliere, educare; 
• Asigurarea şi protejarea drepturilor copilului conform Convenţiei Natiunilor Unite, accentuând rolul activ şi responsabil al familiei, comunităţii şi statului;
 • Menţinerea în familie a copiilor şi acordarea de sprijin acestora, în acest fel oferind copilului posibilitatea creşterii şi dezvoltării în familie; 
• Stimularea exercitării atribuţiilor parentale prin întărirea colaborării cu familia. 

 

Principiile care stau la baza activităţii centrului social sunt: 

 


• respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului; 
• egalitatea şanselor şi nediscriminarea; 
• asistarea copiilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 
• respectarea demnităţii copilului; 
• ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acestuia, ţinându-se cont de vârsta şi de gradul său de maturitate; 
• asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate ale copilului; 
• asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului; 
• asigurarea unei intervenţii profesioniste prin echipe pluridisciplinare; 
• asigurarea confidenţialităţii şi eticii profesionale; 
• responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor părinteşti; 
• primordialitatea responsabilităţii părinţilor cu privire la respectarea şi garantarea drepturilor copilului 

Beneficiarii centrului social sunt: 

 


• copiii şi părinţii cărora li se acordă prestaţii şi servicii destinate prevenirii separării lor; 
• copiii care au beneficiat de o măsură specială şi au fost reintegraţi în familie; 
• copiii care beneficiază de o măsură de protecţie specială; 
• părinţii ai căror copii beneficiază de o măsură de protecţie specială; 

 

În cadrul centrului, copiii beneficiază de hrană zilnică gratuită, consiliere psihologică și de activități recreative specifice vârstei, structurate pentru o dezvoltare cât mai armonioasă! 
 

 
INFORMĂRI / ȘTIRI
Suntem partenerii părinților în educația copiilor
În cadrul centrului, copiii beneficiază zilnic și în mod gratuit de hrană, consiliere psihologică și de activități recreative specifice vârstei, structurate pentru o dezvoltare cât mai armonioasă.
Scopul sărbătoririi acestei zile este de a conștientiza situația copiilor la nivel mondial și de a asigura bunăstarea copiilor. 
Politica de Cookie