9 medici și 46 asistenți medicali asigură permanent asistența medicală în grădinițele și școlile din Satu Mare
Promovarea grijei pentru sănătate se face permanent, la fiecare acțiune a personalului medical din cabinetele medicale școlare.

Prin Centrul Social de Servicii Medicale, centru din subordinea Direcției de Asistență Socială Satu Mare, preșcolarii și elevii din municipiul reședință de județ beneficiază permanent de asistență medicală atâta vreme cât se află în școli sau în grădinițe. 

 

Primăria Municipiului Satu Mare face eforturi constat pentru dotarea și îmbunătățirea activității din cadrul cabinetelor medicale școlare. În momentul de față, în cele 9 Cabinete medicale, un număr de 9 medici și 46 de asistenți medicali examinează toţi preşcolarii din grădiniţe, precum și elevii care urmează să fie supuşi examenului medical de bilanţ al stării de sănătate (clasele I, a IV-a, a VIII-a şi a XII-a, ultimul an al şcolilor profesionale şi de ucenici).

 

De asemenea, în ultimii ani, Primăria Municipiului Satu Mare prin Direcția de Asistență Socială Satu Mare a dotat cu aparatură specifică şi a dat în folosinţă trei cabinete stomatologice în care trei medici dentişti asigură tratamentele dentare.

 

Promovarea grijei pentru sănătate se face permanent, la fiecare acțiune a personalului medical din cabinetele medicale școlare. Fiecare examen periodic, sau de bilanț al stării de sănătate, fiecare triaj epidemiologic, ca și consultațiile pentru afecțiuni acute, sunt prilejuri de a vorbi cu elevii, cu cadrele didactice și cu părinții despre măsurile de prevenire a îmbolnăvirilor.

 

De-a lungul anului școlar, personalul medical desfășoară activități ce privesc dezvoltarea deprinderilor ce țin de alimentație și igienă, evidențierea consecințelor ce pot apărea ca urmarea a consumului de tutun și alcool, dependența de tehnologie, cât și prevenirea consecințelor negative pe planul sexualității.

 

Toate cheltuielile privind dotarea cabinetelor școlare și a cabinetelor stomatologice, consumabilele, precum și utilitățile sunt acoperite din bugetul municipiului Satu Mare.

 

Lista completă a cabinetelor școlare, cu adresele școlilor și programul cabinetelor este disponibilă mai jos.

Documente
Politica de Cookie