×
Serviciile noastre
Beneficii de asistență socială

Conform ultimelor reglementări în domeniu, începând cu data 18.10.2021, la sediul Direcției de Asistenţă Socială Satu Mare se pot depune cereri şi declaraţii pe propria răspundere privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei/ a suplimentului pentru energie de către persoanele a căror venituri sunt în limita plafonului de 1386 lei pe membru de familie, și respectiv 2053 lei pentru persoanele singure, după următorul program: luni – joi, între orele 08.30 – 13.30. 

 

Formularele de cereri și declarații pe propria răspundere precum și actele necesare întocmirii dosarului și lista de bunuri ce conduc la excluderea acordării acestui ajutor pentru încălzirea locuinței/ supliment pentru energie, vor putea fi ridicate de la sediul Direcției de Asistență Socială Satu Mare, Al. Ilișești nr. 4 începând cu data de 12.10.2021. 

 

Perioada de preluare a cererilor pentru luna noiembrie 2021 este 18.10.2021 - 30.10.2021.

 

Pentru obținerea acestor ajutoare, solicitanții vor prezenta la sediul Direcției de Asistență Socială Satu Mare o cerere însoțită de documentele justificative privind componența familiei, veniturile realizate și bunurile aflate în posesie. Pentru evitarea acordării de drepturi necuvenite, Direcția de Asistenţă Socială Satu Mare poate solicita informații de la instituțiile/autoritățile competente, pe bază de protocol (ANAF, DITL).

Orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia se comunică Direcției de Asistenţă Socială Satu Mare, în termen de 5 zile de la data modificării, prin depunerea unei cereri de modificare având atașate documentele justificative.

 

Puteți descărca formularul de cerere şi declaraţie pe propria răspundere și puteți studia lista actelor justificative solicitate și lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării acestor beneficii sociale prin accesarea documentelor încărcate mai jos:

Documente
INFORMĂRI / ȘTIRI
Persoanele sau familiile care îndeplinesc condiţiile de acordare a alocaţiei pentru susţinerea familiei şi care au în întreţinere copii care frecventează învăţământul preşcolar vor beneficia din oficiu, odată cu acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei, de stimulentul educaţional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă, în valoare de 100 lei pe lună pentru fiecare copil care frecventează grădiniţa, tichete sociale care pot fi utilizate pentru achiziţionarea de produse alimentare, de igienă, îmbrăcăminte şi rechizite.
Politica de Cookie