×
Serviciile noastre
Beneficii de asistență socială
 
INFORMĂRI / ȘTIRI
Informăm pe această cale că pentru depunerea cererilor în vederea acordării ajutorului la încălzirea locuinței pe perioada decembrie 2022 – martie 2023 (4 luni din sezonul rece), solicitanții se pot prezenta la sediul Direcției de Asistență Socială Satu Mare, strada Ilișești nr. 4, începând cu data de 5 decembrie 2022.
Cererea și declarația pe propria răspundere se pot obține de la sediul instituției, str. Ilișești nr. 4, sau de pe pagina www.dassatumare.ro, atașat la materialul de față.
Direcția de Asistență Socială Satu Mare, cu sediul în localitatea Satu Mare str. Ilișești nr. 4, invită pe această cale persoanele menționate mai  jos  să ridice de la sediul instituției tichetele sociale pe suport electronic pentru achiziționarea de produse alimentare și/sau pentru asigurarea de mese calde, acordate ca sprijin material în baza OUG NR.63/2022
 Informații suplimentare se pot obține la Biroul Beneficii Sociale,  telefon 0261-714195, 0261-714196
Persoanele sau familiile care îndeplinesc condiţiile de acordare a alocaţiei pentru susţinerea familiei şi care au în întreţinere copii care frecventează învăţământul preşcolar vor beneficia din oficiu, odată cu acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei, de stimulentul educaţional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă, în valoare de 100 lei pe lună pentru fiecare copil care frecventează grădiniţa, tichete sociale care pot fi utilizate pentru achiziţionarea de produse alimentare, de igienă, îmbrăcăminte şi rechizite.
Politica de Cookie