×
Serviciile noastre
Locuințe sociale și de necesitate

În municipiul Satu Mare sunt 99 de locuințe de necesitate, toate situate pe strada Ostrovului, și 293 de locuințe sociale situate pe străzile Târnavei, Timișului, Zefirului și Toamnei. 
    

Prin locuinţă socială se înţelege acea locuinţă care se atribuie, cu chirie, unor persoane sau familii a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei.

Prin locuinţă de necesitate înţelegem acea locuinţă destinată cazării persoanelor şi famiililor ale căror locuinţe au devenit inutilizabile în urma unor catastrofe naturale sau accidente, sau ale căror locuinţe sunt supuse demolării în vederea realizării de lucrări de utilitate publică, precum şi lucrărilor de reabilitare ce nu se pot efectua în clădiri ocupate de locatari. 

 

Locuinţele sociale se repartizează şi se închiriează pe baza listei de priorităţi aprobată de Consiliul Local Satu Mare.


Pot beneficia de locuinţă socială sau necesitate în baza regulamentului de atribuire următoarele categorii: 

 

-    persoanele şi familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate foştilor proprietari; 
-    tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire socială; 
-    invalizii de grad I şi II; 
-    persoanele cu handicap; 
-    pensionarii; 
-    veteranii şi văduvele de război; 
-    beneficiarii prevederilor Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi cei ai Decretului-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate şi alte persoane sau familii aflate în sitaţie de risc
-    persoanele aflate în situaţie de dificultate (care la un moment dat pe parcursul vieţii din cauze socio-economice, de sănătate şi/sau care rezultă din mediul social de viaţă dezavantajat şi-a pierdut sau limitat propriile capacităţi de integrare socială).

 

Persoanele sau familiile titulare ale contractelor de închiriere care îşi îndeplinesc în mod corespunzător obligaţiile contractuale şi depun eforturi pentru depăşirea situaţiei de dificultate în care se află, aspecte constatate prin anchetă socială efectuată, la propunerea Comisiei vor putea beneficia, prin repartiţie a Consiliului local, de o locuinţă care să le asigure condiţii de locuit mai prielnice pentru depăşirea situaţiei, în funcţie de disponibilul de locuinţe. Persoanele sau familiile titulare ale contractelor de închiriere, care beneficiază de locuinţă socială la care intervine o situaţie de dificultate ceea ce conduce la imposibilitate de a mai achita cheltuieli comune inclusiv cele individuale, la solicitarea acestora în urma anchetei sociale vor putea beneficia la propunerea Comisiei de o alta locuinţă în funcţie de disponibilul fondului locativ.

 

La finele lunii septembrie a anului 2020, în şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare a fost aprobat Regulamentul de repartizare şi închiriere a locuinţelor sociale şi de necesitate din municipiu. Una dintre noutăţile aduse prin Regulamentul aprobat la acel moment se referă la potenţialii beneficiari ai acestor locuinţe. A fost introdusă o nouă categorie de beneficiari la categorii speciale, şi anume aceea a persoanelor care prin aportul lor au contribuit la dezvoltarea culturală, socială şi sportivă a oraşului, de la artişti, scriitori, solişti la actori, sportivi şi aşa mai departe, oameni care au făcut ceva în viaţă pentru comunitatea lor, au făcut numele Sătmarului cunoscut pe plan naţional şi internaţional, dar din diferite motive au ajuns fără un acoperiş deasupra capului.

 

Regulamentul privind repartizarea și închirierea locuințelor sociale și de necesitate din Municipiul Satu Mare, criteriile de eligibilitate şi de ierarhizare pentru obţinerea unei locuinţe sociale şi necesitate și Formularul de înscriere (cerere) pentru atribuirea unei locuințe sociale sau de necesitate sunt disponibile accesând link-urile de mai jos:


 

Documente
Politica de Cookie